Metodické materiály k tématu fake news a dezinformace

Dezinformační dezinfekce - Výukové materiály ke (koronavirovým) dezinformacím 
(2020, program Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni, o. p. s.)

  • V soudobém širším pojetí kariérového poradenství jako dlohodobého formování osobnosti jedince a posilování jeho resilience či adaptability má místo i tato tematika rozvoje mediální gramotnosti a kritického myšlení. Brožura je určena všem, kdo chtějí přispět k posilování mediální gramotnosti, zejména pak vyučujícím na druhém stupni základních škol a na středních školách po celé České republice.

  • Publikace může dobře posloužit jako návod nebo inspirace, jak téma (nejen koronavirových) dezinformací uchopit a začlenit do výuky. Najdete v ní zpracované analýzy vybraných dezinformací z období začátku koronavirové krize podle metodické koncepce 5 klíčových otázek. V publikaci naleznete také hravou aktivitu zkoumající motivace tvůrců a šiřitelů lživých a zavádějících sdělení, informační texty, praktický návod na ověřování informací nebo komplexnější analýzy některých častých dezinformací o koronaviru.

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v