Metodické materiály k tématu předčasné odchody ze vzdělávání

Metodika prevence předčasných odchodů ze vzdělávání  (2021, InfoKariéra v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji)

 • Obsah:

  • Metodika ( 1. fáze: Definování rizikových faktorů, 2. fáze: Zjištění výskytu rizikových faktorů u žáků současných prvních ročníků, 3. fáze: Zpracování dat a jejich vyhodnocení, Intervence).

  • Prevence (A. Primárně preventivní aktivity související s kariérovým vzděláváním a poradenstvím, B. Primárně preventivní aktivity související s klimatem školy).

  • Příklady dobrých praxí.

  • Organizace v kraji (na koho se obrátit)

Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování (KAP) (2021, Národní pedagogický institut, Podpora krajského akčního plánování 2016–2021 - projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož nositelem je Národní pedagogický institut ČR)

 • Autoři publikace se zamýšlejí nad tím, proč dochází k předčasným odchodům mladých lidí ze vzdělávacího systému a jak podpořit prevenci v této oblast

 • Obsah:

  • Čtenářská a matematická gramotnost – Veronika Fiedlerová, Květa Popjuková, Eva Růtová

  • Digitální kompetence – Marie Vaněčková, Eva Růtová

  • Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli – Martina Kaňáková, Eva Růtová

  • Podpora inkluze – Jan Matouš Malbohan, Veronika Fiedlerová, Eva Růtová

  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – Kateřina Lichtenberková, Eva Růtová

  • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické, environmentální) – Tomáš Cimbálník, Veronika Fiedlerová

  • Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání – Eva Růtová, Petr Pokorný, Martina Hausdorfová

  • Rozvoj škol jako center celoživotního učení – Petr Paníček, Jana Bydžovská, Eva Růtová

  • Rozvoj výuky cizích jazyků – Lýdie Valešová, Jitka Kunčarová, Eva Růtová

  • Několik průřezových aspektů problematiky předčasných odchodů – Eva Růtová

  • Zdroje pro další studium tématu

 • k některým problémům jsou k dispozici také inspirativní příklady ze škol, v nichž jsou popsány možné způsoby řešení

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v