Metodické materiály k tématu předčasné odchody ze vzdělávání

Metodika prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 
(2021, InfoKariéra v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji)
Obsah:

  • Metodika ( 1. fáze: Definování rizikových faktorů, 2. fáze: Zjištění výskytu rizikových faktorů u žáků současných prvních ročníků, 3. fáze: Zpracování dat a jejich vyhodnocení, Intervence).

  • Prevence (A. Primárně preventivní aktivity související s kariérovým vzděláváním a poradenstvím, B. Primárně preventivní aktivity související s klimatem školy).

  • Příklady dobrých praxí.

  • Organizace v kraji (na koho se obrátit)

 

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v