I kariérové poradenství bojuje s dezinformacemi: poznejte nejčastější mýty a pomozte je bořit

I kariérové poradenství bojuje s dezinformacemi: poznejte nejčastější mýty a pomozte je bořit
Z praxe poradce

Naši kolegové z plzeňského střediska Infokariéra přišli nedávno se zajímavou kampaní zaměřenou na boření mýtů o kariérovém poradenství, Sesbírali a graficky zpracovali nejčastější nepravdy o kariérku, s nimiž se ve své praxi setkávají.

Souvislost s výzkumem

Boření mýtů, vysvětlování a diskuze vhodnou formou jsou zároveň skvělým příkladem toho, jak lze jednoduše a účelně reagovat na někdy nelichotivá výzkumná zjištění v oblasti služeb kariérka. Série infografik totiž pomáhá odstraňovat hned několik bariér zjištěných v nedávném výzkumu "Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství – bariéry na straně příjemců". Ten zjišťoval, jak vnímají a využívají služby kariérového poradenství klienti z řad široké veřejnosti a kde vidí hlavní překážky při využívání těchto služeb. O výzkumu a jeho závěrech jsme psali v článku ZDE.

Výzkum ukázal, kde má kariérko ve vztahu k veřejnosti největší rezervy:

 • většina lidí o službách kariérového poradenství skoro nic neví

 • služby KP jsou málo propagovány

 • lidé nevědí, co od služeb KP mají čekat.

 • lidé si kariérové poradenství spojují především s výběrem školy či zaměstnání, avšak současně vnímají, že jeho záběr by měl být širší a měl by pomáhat lidem ve více oblastech.


Kariérko jako opomíjené téma budoucnosti

Aktuální stav ve společnosti ovlivněné covidem, digitalizací a automatizací jednoznačně dokazuje, že pojmy jako celoživotní vzdělávání či změna školy a profese budou často skloňované u velké části veřejnosti. Do popředí se aktuálně i vlivem pandemie dostávají také témata spojená s well-beingem a balancováním mezi osobní a profesní pohodou. Právě role kariérových poradců (na nejrůznějších úrovních) může být v těchto oblastech zcela zásadní
Je proto více než potřebné, aby se o službách kariérka mluvilo mnohem více, daleko otevřeněji a aby se široká veřejnost dozvídala, o čem kariérové poradenství v 21. století skutečně je.
Bořením mýtů a rozšiřováním povědomí o službách kariérových poradců lze docílit toho, že veřejnost bude informovanější, zbaví se strachů či ostychu a začne služby kariérových poradců daleko intenzivněji využívat.

Mýty a fakta
Mýtus #1: "Já myslela, že to je jenom pro děti." 
 • Kde je pravda? 
  Kariérové poradenství není jen pro školní děti a lze ho využít kdykoliv v průběhu života!

Mýtus #2: "Kariérko je přece pro lidi bez práce."
 • Kde je pravda? 
  Kariérové poradenství není jen pro nezaměstnané a lze ho využít, i když práci máte, ale bojujete s pochybnostmi či touhami po změně...

Mýtus #3: "Dají ti tam test a řeknou, co máš dělat."
 • Kde je pravda? 
  Kariérové poradenství je dialog! Jde zejména o partnerský rozhovor s využitím dalších technik (např. karty, kreslení, hraní rolí, mapování...) Ale skutečné rozhodnutí je na vás!

Mýtus #4: "Kariéroví poradci jsou jen ve školách a na pracáku."
 • Kde je pravda? 
  Poskytovatelů kariérového poradenství je víc. Kromě všech stupňů škol a na Úřadech práce (tzv. Informační a poradenská střediska ÚP) najdete kariérové poradce také v regionálních centrech zřizovaných kraji nebo v neziskových organizacích.

Mýtus #5: "Nechci dělat kariéru."
 • Kde je pravda? 
  "Kariéra" je dnes chápána jako rozmanitá celoživotní cesta. Pod pojmem kariéra rozumíme vlastní rozvoj, celoživotní vzdělávání, profesní směřování, ale i volný čas a rodinný život

Mýtus #6: "Své věci si řeším sám"
 • Kde je pravda? 
  Využít poradenství je normální. Člověk nemůže být odborníkem na všechno. Nestyďte se říct si o pomoc nebo o další názor od někoho, kdo je v obraze.

Mýtus #7: "Kariérové poradenství je módní výmysl, dřív jsme se bez něj normálně obešli.."
 • Kde je pravda? 
  Současnost volá po poradenských službách víc, než kdy dřív.


Všechny infografiky naleznete v galerii pod článkem. Děkujeme všem, kteří tyto i další mýty pomáhají vyvracet!

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v