Národní ceny kariérového poradenství 2022 jsou rozdány. Uspěla i plzeňská dobrá praxe.

Národní ceny kariérového poradenství 2022 jsou rozdány. Uspěla i plzeňská dobrá praxe.

Na světě jsou další příklady dobré praxe z českého kariérového poradenství. Známe vítěze Národní ceny kariérového poradenství pro rok 2022. Inspirující jsou ale nejen aktivity, které si odnesly národní cenu, ale i všechny ostatní přihlášené příspěvky. 

Výsledky letošní národní ceny byly vyhlášeny na evropské konferenci s názvem "MEETING THE FUTURE TODAY: Competence development for the European guidance community", jejímiž klíčovými tématy byly rozvoj kompetencí kariérových poradců v kontextu budoucích změn společnosti a práce. Akce se uskutečnila 30. listopadu 2022 na České zemědělské univerzitě v Praze za účasti českých i zahraničních odborníků v oblasti karérového poradenství a vzdělávání. 

Mezi oceněnými je mj. také plzeňské středisko InfoKariéra s aktivitou „Stínování jako možnost zažít práci snů“.. Tento příspěvek se týkal snahy propojovat studenty středních škol (zejména gymnázií) s reálným pracovním prostředím. Stínování je způsob, jak zjistit, co všechno určitá profese (dream job) obnáší a zažít to na vlastní kůži. Studenti si tak můžou odpovědět na otázky: Bavilo by mě to? Jaké své kompetence v téhle profesi mohu využít a jaké potřebuji získat? Kromě samotného setkání s odborníkem v praxi jde ale při stínování především o reflexi - před stáží i po ní. Ke stínování vznikla metodická infografika a také „stínovací deník žáka“. Další informace o stínování včetně materiálů najdete ZDE.

A kdo tedy letos v celostátní soutěži zabodoval?
Příklady dobré praxe oceněné hlavní cenou:

  • Obchodní akademie a střední zdravotnická škola Blansko za příspěvek Tvorba školní koncepce kariérového poradenství se zavedením žákovského portfolia

  • Sdružení pro kariérové poradenství a Kariérový rozvoj za příspěvek Kariérové poradenství pro 21. století neboli careerguidancecourse.eu

  • Asociace výchovných poradců a Národní vzdělávací fond za příspěvek C-game: Hrou k první volbě povolání

  • Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, Infokariéra za příspěvek Stínování jako možnost zažít práci snů

Příklady dobré praxe se zvláštním uznáním:

  • Kariérní centrum Masarykovy univerzity za příspěvek Kariérní poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny

  • JCMM za příspěvek Start ID – nový rozměr networkingu mezi studenty a firmami.

Oceněné organizace i jednotlivci získávají podporu v účasti na vzdělávacích akcích, studijních návštěvách, v pořízení odborných publikací a metodických nástrojů. Všech 21 příspěvků přihlášených do letošní Národní ceny kariérového poradenství bude publikováno v každoročním sborníku z národních cen, protože přispěly k rozvoji kariérového poradenství sdílením své praxe, Sborníky jsou publikovány ZDE

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v