On-line konference nabídne téma rovných příležitostí, duševního zdraví či psychohygieny učitelů

On-line konference nabídne téma rovných příležitostí, duševního zdraví či psychohygieny učitelů

On-line konferenci společně pořádají Západočeská univerzita v Plzni, InfoKariéra, projekt Vzdělávání 4.0 (IKAP II) a Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, Plzeň

První den konference budou blíže představeny aktivity a cíle projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci. Na programu budou mj. tato témata

  • psychické potíže dětí se SVP

  • co dělat, když se setkám u žáka s psychickou krizí...

Druhý den konference bude zaměřený na téma rovných příležitostí v projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Zazní příspěvky mj. o:

  • wellbeingu ve škole,

  • psychohygieně učitele,

  • vstřícném prostředí a vztazích ve škole,

  • vedení rozhovoru...

Podrobný program celé akce je k dispozici ZDE.

Podrobnosti o přednášejících a anotace jejich příspěvků naleznete pod těmito odkazy:

Ke konferenci je vytvořena také facebooková událost.

Přihlašování na akci je možné prostřednictvím TOHOTO FORMULÁŘE.

Nezůstávejte v tom sami! Přijďte se inspirovat, nabít pozitivní energií a motivací pro Vaši další práci!

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v