Podpora nadaných v regionu je stále koordinovanější. Sdílíme materiály i pozvánky na akce

Podpora nadaných v regionu je stále koordinovanější. Sdílíme materiály i pozvánky na akce

V Plzeňském kraji je značné množství organizací, které svými aktivitami určitým způsobem podporují rozvoj talentů. Podrobnější informace o aktivitách jednotlivých subjektů jsou dostupné ZDE
Na sklonku roku 2021 vznikla k tématu podpory nadaných expertiza a byly shromážděny příklady inspirativní praxe.

V následujících týdnech se uskuteční 2 zajímavé akce k tématu podpory nadaných, a to konkrétně::

 • Kulatý stůl - podpora nadání - workshop pro SŠ 
  !POZOR ZMĚNA, PRO NEMOC PŘELOŽENO, NÁHRADNÍ TERMÍN DOPLNÍME, JAKMILE BUDE STANOVEN!

  • 8. března 2022, 14.00 - 17.00, NPI ČR Plzeň, Čermákova 18

  • pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení se vztahem k podpoře nadaných dětí, žáků a studentů.Cílem setkání je sdílet zkušenosti s podporou nadání a péčí o nadané v nejširším slova smylu. 

 • Spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem v podpoře nadání

  • 26. dubna 2022, od 10 do 13 hodin, NPI ČR Plzeň, Čermákova 18

  • doporučeno pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, speciální pedagogové, asistenti pedagoga,výchovní poradci

Pod odkazy naleznete podrobnosti k dané akci včetně kontaktů na pořadatele a formulářů pro přihlášení.

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v