Prodlužuje se termín přihlášek do letošní Národní ceny kariérového poradenství. Zapojte se i vy!

Prodlužuje se termín přihlášek do letošní Národní ceny kariérového poradenství. Zapojte se i vy!

Kdo se může přihlásit: 

 • organizace (mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, pobočky a pracoviště úřadu práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další) 

 • jednotlivci (kariéroví poradci, výchovní poradci a učitelé podílející se na kariérovém vzdělávání, poradci ve veřejných službách, státních, krajských, neziskových organizacích, OSVČ a další) 

Jaké aktivity je možné přihlásit: 

 • projekty, služby a další aktivity kariérového poradenství pro děti, mládež i dospělé 

 • přihlásit lze jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, vzdělávací aktivita ve formálním i neformálním vzdělávání, a jiné)

 Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti: 

 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti 

 • získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce 

 • plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby 

 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti 

 • talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce 

 • evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj  

 • podpora systému kariérového poradenství, implementace politik kariérového poradenství

 • začínající iniciativy, studentské aktivity a práce v oblasti kariérového poradenství

 • profesní rozvoj, vzdělávání a další podpora kariérových poradců

 • kariérové poradenství pro uprchlíky jako aktuální oblast   

Hlavní ceny pro vítězné příspěvky 

Výherci získají možnost zajištění a uhrazení účasti na zahraničním vzdělávacím či konferenci nebo zakoupení publikací a poradenských nástrojů. Oceněné příspěvky budou propagovány prostřednictvím evropské databáze dobré praxe, na stránkách www.euroguidance.cz, v odborně zaměřených médiích. Oceněný příspěvek také může využívat logo soutěže.  

Každý zaslaný příspěvek bude představen na konferenci ke kariérovému poradenství v listopadu 2022 při příležitosti vyhlášení výsledků a bude zveřejněn ve sborníku z národních cen v česko-slovenské a anglické verzi.  

Příspěvky budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

 • přínosy, dopady 

 • metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost) 

 • potřebnost 

 • dostupnost

 • informovanost a propagace 

 • evropská dimenze (přenositelnost v rámci Evropy nebo vycházení z evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropských nástrojů apod.) 

 • důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.) 

 • inovativnost 

 • kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství 

 Další podrobnosti jsou uvedeny v článku ZDE

Máte k Národní ceně kariérového poradenství dotazy?

 • 19. září od 15:00 pořádá Euroguidance online živou knihovnu se zástupci oceněných příspěvků loňské Národní ceny.
  Jak se oceněné organizace a poradci posunuli za poslední rok od ocenění Národní cenou? Na čem aktuálně pracují?
  Na setkání se můžete registrovat ZDE . Akce proběhne v MS Teams.

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v