Psychická odolnost a jak ji trénovat. Vyzkoušejte nové materiály k tomuto tématu

Psychická odolnost a jak ji trénovat. Vyzkoušejte nové materiály k tomuto tématu

Well-being, duševní zdraví, work-life balance, psychohygiena...není divu, že se tyto pojmy objevují v posledních letech v mediálním i jiném prostoru častěji než dřív. Současná doba ovlivněná koronavirovou pandemií, válkou na Ukrajině či klimatickými změnami klade na psychiku všech lidí značné nároky a všichni hledáme způsoby, jak se z toho všeho nezbláznit. Jedním z úzce souvisejících témat, které nám pomůže zvládnout nároky současného světa, je i budování psychické odolnosti.

Co je psychická odolnost a proč je důležitá? 

Psychická odolnost neboli resilience je schopnost čelit náročným situacím, aniž bychom se hroutili. Každá taková zvládnutá krize nám pak pomáhá lépe zvládat stres, zvyšuje naši odvahu zkoušet nové věci a přispívá k posílení pocitu naší životní spokojenosti. Z každé krize tak můžeme vyjít posíleni a lépe připraveni pro krizi příští. Krize či náročné situace k životu prostě patří, a proto se vyplatí vytvářet si mechanismy, které nám pomohou přetavit krizi v příležitost a udělat další krok k životní spokojenosti, lehkosti a nadhledu.

 Životem s lehkostí...

Tohle není jen obyčejná kniha...je to průvodce na cestě k lepší psychické odolnosti. Publikaci Životem s lehkostí aneb Jak trénovat odolnost  totiž umožňuje, abyste si do ní zapisovali své myšlenky a odpovědi na otázky, obsahuje také různé nahrávky. Díky propojení praktických tipů s prostorem pro vlastní zamýšlení a zaznamenávání nápadů se přizpůsobuje tomu, kdo s ní právě pracuje. Čtenář se stává zároveň spolutvůrcem této knihy, která je určena všem, kteří si přejí zvládat výzvy s větším nadhledem a lehkostí a mají chuť na sobě pracovat.
Publikaci vydala v roce 2022 poradenská organizace EKS a je dostupná on-line a zcela zdarma. Publikace vznikla v rámci projektu "Jsme v Praze doma", který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Autoři knihy zde propojují několik kompetencí, které k posílení odolnosti přispívají, přičemž pro psychickou odolnost je nezbytná vyváženost a kombinace všech těchto dovedností. Jaké faktory to konkrétně jsou?

 • pružná stabilita - víme, co je pro nás důležité, zároveň na tom netrváme v každé situaci a za každou cenu 

 • růstové sebepřijetí - dokážeme se podívat na vlastnosti, které se nám na sobě nelíbí, z jiného úhlu pohledu a s větší laskavostí, zároveň se nepřestaneme snažit o svůj další rozvoj

 • ukotvená pružnost - umíme si lépe poradit i v nečekaných situacích, zároveň dokážeme z množství řešení zvolit takové, které je v souladu s našimi aktuálními potřebami 

 • laskavá disciplína - jsme schopni vytrvat na cestě za cílům, které jsou pro nás důležité, a zároveň nezapomeneme pravidelně dočerpávat síly

Pro hladké fungování všech interaktivních prvků (dopisování textů, spuštění nahrávek atd.) je dobré knihu otevřít v programu určeného ke čtení pdf souborů „Acrobat Reader“. Pokud ho nemáte, můžete si ho zdarma stáhnout ZDE

Text doprovází celkem čtyři ikony, které označují konkrétní aktivity:

 • Sebepoznávací aktivita – něco o sobě zjišťujeme

 • Tréninková aktivita – něco zkoušíme

 • K zamyšlení – podněty pro reflexi

 • Co si odnáším – závěrečné ohlédnutí za kapitolou

Ať už knihu využijete pro sebe nebo ve své poradenské či pedagogické praxi, určitě stojí za to si ji "prolistovat" :-)

Jak na psychickou odolnost a vzájemný respekt v prostředí škol?

Nejen názory a diskuze odborníků, ale i sdílení zkušeností a praktické tipy, jak konkrétně lze oblast osobnostně sociálního rozvoje ve školách realizovat. Taková byla náplň konference s názvem "Rozvoj dovedností pro psychickou odolnost a vzájemný respekt". Akce se uskutečnila on-line ve středu 21.9.2022 a zabývala se hledáním cest pro systematický rozvoj sociálně emocionálních dovedností žáků; dovedností péče o duševní zdraví a dobré vztahy a respektu k druhým.  V kombinaci s etickou výchovou a “soft skills” jde o soubor nezbytných dovednosti pro život a práci v měnícím se světě. Probíhající změna českého kurikula (revize RVP) by měla výrazně podpořit rozvoj těchto dovedností.
Tématem prezentací i diskusí byly i možné cesty k ukotvení psychosociální výchovy (osobnostní a sociální výchovy) a sdílení tuzemské i zahraniční inspirace.

Záznam celé konference je k dispozici na youtube. Kvůli výpadku zvuku v jedné části akce je záznam rozdělen na 2 části:

 • záznam 1. část (celkový čas 1:04:56)

  • Zahájení - Klára Laurenčíková - vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Vít Šimral - pražský radní pro oblast školství, Jan Mareš - náměstek MŠMT, sekce vzdělávání a mládeže

  • Prezentace panelistů

   • Role vyučujících v rozvoji psychické odolnosti - Irena Smetáčková - vedoucí Katedry psychologie na PF UK

   • Duševní zdraví dětí a co s tím - Ph.Dr. Petr Winkler Ph.D. - ředitel Národního ústavu duševní zdraví

   • Jak zkrátit cestu k duševnímu zdraví ve školách: Alena Nohavová - Katedra psychologie PEFJČU

   • Wellbeing ve vzdělávání: Lenka Felcmannová  - místopředsedkyně ČOSIV PedF UK. vedoucí pracovník skupiny pro podporu wellbeingu ve vzdělávání v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+.

 • záznam 2. část (celkový čas 2:24:43)

  • Prezentace panelistů

   • Osobnostní a sociální výchova coby "Chytrá horákyně" - doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.- akademický pracovník DAMU a FFUK v oblasti psychosociální edukace (tvůrce obsahu osobnostní a sociální výchovy v RVP)

   • Sociálně emocionální učení jako trend rozvoje kurikula v zahraničí - Mgr Petr Chaluš - NPI, oblast osobnostního a kariérového rozvoje, Euroguidance

   • Příklady dobré praxe ze škol - Mgr. Martin Provazník - zástupce vedení ZŠ Praha 7 Strossmayerovo nám, Jitka Kmentová - ředitelka Gymnázia na Zaltlance, 

   • projekt Odyssea - pomoc školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe., metodické materiály, výzkum, vzdělávací kurzy pro učitele i žáky.

  • Dotazy, reakce, panelová diskuze všech prezentujících

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v