Duševní zdraví: přinášíme tipy k aktuálnímu tématu

Duševní zdraví: přinášíme tipy k aktuálnímu tématu

Rezonuje to českou společností stejně jako koronavirus. Ale v tomto případě je to dobře, protože pokud je na této neutěšené době něco přínosného, tak je to fakt, že téma duševního zdraví dětí, dospívajících i dospělých se dostává do popředí zájmu veřejnosti, zaměstnavatelů i médií. Psychickou pohodu nyní násobně více potřebují všichni, včetně rodičů, dětí a učitelů či poradců. 

Proto vám zde na webu v modré sekci v bloku Seberozvoj a vzdělávání nyní nově nabízíme odkazy na zajímavé weby věnované duševnímu zdraví. Můžete je využít jako inspiraci pro sebe, své kolegy či známé nebo i pro práci se svými žáky či klienty. Tak tam zavítejte a nechte se inspirovat. Protože duševní zdraví si musíme TEĎ opečovávat více než kdy dřív...

 • Jak o duševní zdraví pečovat, jak posilovat psychikou odolnost a pomoci sobě či ostatním? Odpovědi můžete hledat na webu Opatruj.se. A nejen to, jsou zde i jednoduché tipy pro zlepšení nálady, možnost otestovat se či spousta praktických tipů a odkazů na videa pro různé druhy péče o sebe

 • Dále doporučujeme také sledovat iniciativu Nevypusť duši. Je to neziskovka, která vznikla v roce 2015 z osvětové kampaně dvou žen a která dnes v této oblasti šíří osvětu, pomáhá a hlavně vzdělává.

 • Podobné cíle i aktivity mají také v programu Blázníš? No a!, který funguje pod Fokus Praha, z.ú., v plzeňském regionu funguje tým pod sdružením Ledovec. Iniciativa BNA má za cíl primární prevenci v oblasti duševního zdraví a rozvoj dovedností, znalostí a postojů v oblasti péče o něj.

 • Velmi jednoduché, ale přesto inspirující jsou stránky (z)Můžeš víc. Na tomto webu je k dispozici např. praktické šestero, co dělat proti bezmoci nebo jsou zde i příklady dobré praxe – inspiromat drobností, kam lidé z celé republiky přidávají své nápady a příklady toho, co dělají pro sebe a své okolí, a co jim pomáhá překonat současnou situaci.

 • MŠMT vydalo prakticky pojatou metodiku pro školy s informacemi a doporučeními, jak zdravě vést on-line výuku a na co nezapomenout při restartu prezenční výuky - doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví. Metodika informuje a doporučuje kroky v následujících oblastech: Synchronní a asynchronní výuka, Individuální konzultace, Podpora duševního zdrav (duševní zdraví dětí, pracovníků škol a školských zařízení, rodičů), Realizace preventivních programů, Adaptace žáků po návratu do škol, Užitečné odkazy

Chcete se inspirovat, jak si lze distanční výuku příjemně zpestřit a jak se společně z on-line světa nezbláznit? 
 • Zajímavé nápady ze škol najdete v tomto článku.

 • Inspiraci a metodiky pro podporu duševního zdraví předškolních a školních dětí (zejm. pro práci s dětmi v MŠ a na 1. stupni ZŠ, ale nejen pro ně) naleznete na webu Zipiho kamarádi (nebo na jejich Facebooku)

České školy si teď své duševní zdraví udržují třeba těmito aktivitami:

 • společné rituály - ranní rozcvička/dýchánek, "pyžámkové čtení", "čaj s účou", 

 • koláže z lockdownového života učitelů...

 • výzvy - sportovní, kreativní...např. výzva vyrazit po městě na orientační běh/procházku (spojení tělocviku, dějepisu, češtiny, apod..)

 • neformální třídnické hodiny či zkrátka "jen" prostor si popovídat, vyjádřit své pocity, obavy, zážitky, apod...

 • komunikace ve skupině přes  "kecadýlka" typu WhatsApp nebo Facebook Messenger - možnost psaní textu, sdílení fotek i videí

Netroufáte si na všechno a rádi byste zapojili experty pro školy nebo rodiče?
 • využijte tuto aktualizovanou mapu expertních služeb: - pomocí ní můžete nalézt nejbližší školské poradenské zařízení nebo jiné odborníky a organizace, které se věnují speciálním vzdělávacím potřebám dětí. Tuto mapu dobře využijete i tehdy, pokud potřebujete najít kvalitní kouče, mentory a další experty na individuální i skupinovou podporu pedagogů či vedení školy.

Proč mají aktivity tohoto typu veliký smys? Jak současná situace ovlivňuje psychiku dětí a co se s tím dá dělat?
 • doporučujeme rodičům i učitelům/poradcům k poslechu podcast Psychika zavřených dětí- rozhovor šéfredaktora Psychologie.cz Jana Majera s předním dětským psychoterapeutem Peter Pöthe.

 • Dozvíte se zde mj.:

  • Proč krize zanechá na dětech hlavně negativní psychické následky?

  • Jak mohou rodiče devastujícím dopadům na psychiku dětí předcházet?

  • Proč se žáci a studenti postupně přestávají soustředit na on-line výuku?

  • Které obranné mechanismy v nás současná situace aktivuje?

  • Který z obvyklých omylů rodičů teď dětem ubližuje nejvíc?

  • Jak můžeme dětem pomoci, aby během období izolace a „nicnedělání“ mohly objevit novou oblast zájmu, pro kterou se nadchnou?

Znáte model PERMA?

 • P = Positive emotions – prožívání pozitivních emocí: radosti, vděčnosti apod.

 • E = Engagement – zaujetí vykonávanou činností.

 • R = Relationships – zkvalitňování a udržování pozitivních mezilidských vztahů.

 • M = Meaning – význam; smysl v tom, co děláme.

 • A = Accomplishment – úspěch, dosahování výkonu i cílů.

Je to model pěti oblastí, které souvisejí s životním štěstím a které podle můžeme zlepšit rozvíjením vlastních silných stránek. Jak? Dozvíte se v tomto článku.

Máte rádi průběžné výzvy? Zkuste třeba akční kalendáře hnutí Action for Happiness Česká republika.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v