Metodické materiály k tématu sebepoznávání a CMS

Sebepoznání
(2018, projekt KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji)

  • materiál, díky kterému můžete podpořit proces sebepoznávání u svých žáků. Můžete jim pomoci dosáhnout takového stupně sebepoznání, aby byli schopni rozhodování v souvislosti se svojí vzdělávací cestou a budoucím pracovním uplatněním. Inspiraci a nové impulzy zde naleznou jak stávající kariéroví poradci a vyučující v oblasti „Člověk a svět práce“, tak ti, kteří o rozvíjení kariérového poradenství ve škole zatím jen uvažují.

Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů 
(2012, projekt OPPA „Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí“)

  • dokument, který vznikl v rámci kurzu "Tvorba a využití portfolia pro formování odborných kompetencí studentů"

  • pedagogům a vedoucím odborných praxí nabízí jednu z forem provázení studentů jejich odbornou praxí. Příprava na budoucí povolání je nejen součástí procesu vzdělávání, ale především jde o kontinuální program přípravy na budoucí profesi. Ke splnění tohoto cíle vede několik cest, jednou z nich je vedení odborných praxí formou tzv. portfolia. Ovšem tato metoda je obecně realizovatelná i pro rozvoj odborného růstu, pro motivování jedinců k vlastnímu seberozvoji, pro řízení rozvoje v procesu celoživotního vzdělávání.

  • hlavním cílem je prostřednictvím vytvoření vlastního profesního portfolia pochopit zákonitosti jeho tvorby a porozumět účelu portfolia, takto získané znalosti a schopnosti aplikovat do praxe, tzn. využít při výuce zpracování studentských portfolií, včetně schopnosti profesionálně řídit práci studentů s jejich portfoliem, aby jej uměli využívat jako nástroje pro svůj osobní i profesní růst.

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v