Metodické materiály ke spolupráci škola - firma

Komplexní přehled dostupných metodik ke spolupráci škol a firem
  • řazeno dle tematického zaměření

1. Spolupráce škol a zaměstnavatelů při tvorbě a inovaci ŠVP

2. Exkurze (cílová skupina: ZŠ, SOŠ, SŠ, Gymnázia )

  • exkurze lze považovat za základní a na první pohled velmi jednoduchý způsob kooperace mezi školou a zaměstnavateli.

  • Metodika exkurzí

    • tato metodika přináší praktický návod, jak exkurzi využít maximálně efektivně pro rozvoj kompetencí, znalostí a dovedností žáků ve vazbě na druh exkurze, stanovené cíle s přihlédnutím k specifikům žáků.

3.  Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů (cílová skupina: SOŠ, SOU)

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů

    • tato publikace vznikla  v rámci projektu POSPOLU jako informativní materiál na podporu spolupráce mezi školami a firmami ve středních a odborných školách. Zabývá se problematikou zajištění činností mezi školami a firmami z pozice koordinátora, možnostmi financování této pozice ve škole a formami spolupráce.

    • vydal Národní ústav pro vzdělávání v roce 2019

4. Odborný výcvik nebo praxe žáků na pracovištích firmy (cílová skupina: SOŠ, SOU)

 

5. Stáže učitelů u zaměstnavatelů

6. Využití odborníků z praxe

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v