Nadchází klíčové období pro volbu střední školy. Jak pomoci deváťákům v této složité době?

Nadchází klíčové období pro volbu střední školy. Jak pomoci deváťákům v této složité době?

Jak podpořit deváťáky při rozhodování o střední škole, když nemohou jít na dny otevřených dveří, veletrhy středních škol ani na osobní konzultaci za kariérovým poradcem? 

Přinášíme vám pár tipů, jaké iniciativy lze aktuálně doporučit žákům pro usnadnění rozhodování o budoucí škole a profesi. 

1. BurzaŠkol On-line - původně studnentský projekt z Pardubic, který se již od podzima 2020 snaží nahradit chybějící burzy a výstavy středních škol . Cílem je zprostředkovat i v této koronavirové době přímý kontakt se školou. S postupujícím časem se rozšiřuje počet zapojených krajů a škol. Termíny pro konkrétní města v Plzeňském kraji jsou následující (více ZDE):

  • Klatovy                13.1.2021

  • Rokycany            14.1.2021

  • Tachov                 14.1.2021

  • Domažlice           15.1.2021

  • Plzeň                    19.1.2021

2. On-line festival Posviť si na budoucnost - - v pátek 12. 2. 2021 dopoledne proběhne druhé kolo tohoto festivalu (viz leták v galerii níže nebo ke stažení ZDE). Prostřednictvím online schůzek v MS Teams bude možnost spojit se přímo s vystavujícími středními školami. K dispozici budou také kariéroví poradci pro on-line konzultace

3. Web a facebook Technika a řemeslo - web, vzniklý v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, už možná znáte, ale zkuste zavítat i na jejich facebookovou stránku, mají tam mj. aktuální informace, které školy a v jakých termínech nyní pořádají své on-line dny otevřených dveří

3. Pro vyhledávání informací o školách a oborech v Plzeňském kraji doporučujeme náš partnerský web STUDUJ v Plzeňském kraji - aktuální tipy pro nadcházející týdny jsou zde shrnuty v článku ZDE.

4. Sebepoznávání a testování -  důležitá součást rozhodovacího procesu, současná distanční výuka může introspektivním (tj. sebepozorovacím) aktivitám dobře nahrávat, protože děti (byť nuceně) tráví více času doma a mohou se tak sebepoznávání či sebereflexi snáze věnovat

5. Videonávod na youtube - v Jihomoravském kraji připravili praktický videonávod "Jak si vybrat střední školu: stručný průvodce pro snazší rozhodování" Přehledně v 7 minutách shrnuto, na co by žáci při volbě školy neměli zapomenout. A je k tomu dostupný i pracovní list.

6. Motivace žáků (nejen deváťáků, ale i mladších) k přípravě na budoucnost na trhu práce

7. Náš tip (i naše přání do nového roku):

  • zkusme chápat kariérko šířeji a propojujme ho co nejvíce s reálným životem! Současná nestabilní doba potřebu tohoto pojetí kariérka potvrzuje. Jasně, že v současné distanční výuce, kdy každý "honí" učivo ve svém předmětu, nezbývá na kariérové poradenství a volbu povolání mnoho prostoru...Aktuální souvislosti a propojování témat se zkušeností klientů však dodá kariérku atraktivitu a bude mít šanci dostat se více do popředí dlouhodobého zájmu mladých lidí.

  • Nastolujme i další důležitá témata dneška, která lze propojovat s kariérními tématy: adaptace, celoživotní vzdělávání, uplatnitelnost na trhu práce, fake news, kritické myšlení, mediální výchova, syndrom vyhoření, práce se stresem, závislosti (nejen) na technologiích...a mnohá další

  • Zkusme ale právě nyní využít mezipředmětových vazeb a akcentovat tzv. průřezová témata (Mediální výchovaOsobnostní a sociální výchovaVýchova demokratického občanaVýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostechMultikulturní výchovaEnvironmentální výchova). 

  • O moderním pojetí kariérka můžete dobře rozjímat například nad nedávně vydanou knihou Kariérové poradenství na každý pád :-)

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v