Diskuze o kariérku v on-line době. Možnost motivace i inspirace. Vyzkoušeli jsme.

Diskuze o kariérku v on-line době. Možnost motivace i inspirace. Vyzkoušeli jsme.

Počátkem tohoto roku jsme se v jednom z článků zde na webu zamýšleli nad možnostmi chápat kariérko ve školách šířeji , snažit se toto téma více propojovat s aktuálními celospolečenskými tématy a zakomponovat ho do běžného života škol. Toto téma nám stále trochu vrtá hlavou, chtěli bychom o něm více podiskutovat a sesbírat příklady dobré praxe, třeba i z celé republiky.
Proto jsme na konci ledna zkusili rozvířit diskuzi ve facebookové skupině pro kariérové poradce (mimochodem oceněné Národní cenou kariérového poradenství 2020). Pod příspěvkem se objevilo pár zajímavých komentářů či námětů, o které se s vámi chceme touto cestou podělit.

Chcete dál rozvíjet on-line diskuzi s námi? Napište nám:

Ale nyní zpátky k našemu vyprávění...vše začalo naším příspěvkem...

"...jak v této době i po ní uchopit kariérko, když děti nesedí v lavicích? Není aktuální distanční doba skvělá příležitost, aby se školy začaly více zabývat tím, jak integrovat téma do běžného života školy a propojit jednotlivé předměty s oblastí volby povolání? Jak využít mezipředmětových vazeb, akcentovat průřezová témata...a jak propojovat téma volby školy a profese s dalšími aktuálními tématy (adaptace, celoživotní vzdělávání, uplatnitelnost na trhu práce, fake news, kritické myšlení, mediální výchova, syndrom vyhoření, práce se stresem, závislosti (nejen) na technologiích..)?"
(přesné znění viz obrázek v galerii níže)

Co se objevilo v komentářích?

1. odkazy a tipy k tématu
  • Kariérko.cz - Online platforma pro studenty. Na webu jsou ke stažení pracovní listy, dále si zde studenti mohou procházet jednotlivé profese a sledovat rozhovory (video nebo podcast) s lidmi, kteří už danou profesi dělají, a mohou v rámci rozhovoru načerpat více informací o tom, jak daná profese vypadá v praxi, jaké jsou možnosti uplatnění, kde sbírat zkušenosti a jaká na danou profesi vede cesta apod. Autoři webu připravují také metodiku pro učitele - náměty, jak obsah, který je dostupný na webu využívat v rámci výuky a práce se studenty. 

  • Můj život po škole, aplikace která propojuje informace z trhu práce se základy finanční gramotnosti. Například učitelé v Moravskoslezském kraji s aplikací pracují i v rámci matematiky, kdy na výsledném koláčovém grafu si vysvětlují procenta. V občanské výuce lze pro změnu vysvětlovat sekci bydlení (např. nájem vs osobní vlastnictví).
    Na domovské stránce aplikace pod položkou "podklady pro pedagogy" jsou zpracované pracovní listy vhodné pro inspiraci. Tamtéž lze nalézt také jednoduchou příručku shrnující různé nástroje a to četně několika tipů na aktivity

  • Další tipy pro realizaci kariérka (zejm. během online výuky) naleznete v tomto článku na webu EKS

  • Tipy, jak mohou rodiče podpořit volbu dítěte naleznete v tomto článku na webu EPALE (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě)

2. názory, podněty k zamyšlení
(úryvky z komentářů pod příspěvkem)
 
Rodiče jako cílová skupina kariérka:

"Rodiče jsou zatím cílovka, na kterou jsme se vůbec nezaměřili. Propagace by byla potřeba v mnohem širším měřítku a na všechny směry. V rámci našich dalších projektů jsme se bohužel setkali s případy, kdy rodiče vůbec neřeší studentovu volbu kariéry, a právě proto se snažíme cílit přímo na studenty."
(Kariérko.cz)

Metodiky pro učitele

"Metodika pro učitele podle mě není ta hlavní cesta, primárně potřebují "zažít" kariérové poradenství, udělat si na něj svůj názor a následně hledat svoje vlastní cesty, jak jej uchopit."
(lektorka, Centrum kompetencí)

"Souhlasím, že jde o to ty věci zažít. Pak si i nováček v online prostředí už sám dokáže kreativně tvořit. Ale chápu, že třeba pro ten první krok rád vidí inspiraci".
(kariérová koučka)

"Metodik na toto téma se v poslední době vyrojilo víc než dost, ale v praxi školy neuchopitelných."
(tvůrce kariérových programů pro dospělé a teenagery)

"Spolupracujeme s celou řadou škol a snažíme se prosadit názor, že není třeba "extra buřty", ale spíš zasadit kariérové poradenství do běžného života školy. Pro začínající poradce může být metodika jako záchranný kruh, pomůže nějak začít, ale určitě bych podporovala systémovější přístup. Jinak pro inspiraci do metodiky lze mrknout i na publikace zde https://ekskurzy.cz/cs/nase-publikace."
(EKS)

Kariérko v on-line prostředí

"Aktuálně realizuji sérii on-line workshopů pro žáky 8. a 9. tříd a má to výborný ohlas. Pracuji jak s výše uvedenými aplikacemi, tak hodně s interaktivitou žáků a v něčem mi vlastně přijde, že pro kariérové poradenství může být on-line prostor přívětivější."
(lektorka, Centrum kompetencí)

"KP on-line je SUPER! Pedagogové jsou velmi aktivní prezenčně i on-line. Při výuce dbám na to, aby se pracovalo ve skupinách, sdílíme, diskutujeme, pracují samostatně a výstupy sdílí, je to hodně interaktivní a praktické a hlavně nehodlám připustit, že by byli bez kamer. Což se občas někdo ze SŠ objeví, ale stejně si pak kameru zajistí. Hodně si cení toho, že on-line jim nevzal možnost sdílení zkušeností a to se daří díky práce v menších skupinkách v Zoomu a pak se zase vrátíme do kurzu a prezentují výstupy."
(koučka, Škola manažerského rozvoje)

"V Libereckem kraji pořádáme společně se Svazem průmyslu a obchodu, on-line prezentace z výrobních firem pro kariérové poradce. Každá firma prezentuje pozice které jsou pro ni klíčové a zároveň doporučuje školu,kterou by měl žák absolvovat."
(personalistka v průmyslové společnosti)

Prolínání kariérka s životem školy, mezipředmětové vazby

"Naše škola se snaží jít i tímto směrem, bez toho by to ani nešlo. Ovšem jsem moc ráda, že existuje předmět, který to má přímo "v náplni", protože jinak by se mohlo stát, že se karierové poradenství vytratí úplně na okraj...."
."..jako výchovný poradce poslouchám už spoustu let o výrazném snížení úvazku a stále nic. A to je jen jeden z problémů. Ve skupině jsem právě proto, abych měla další inspiraci pro práci."
(výchovná poradkyně na ZŠ)

"...ta cesta je právě jít na to ve více směrech najednou a žádný nevynechat - poradce, koordinátor, předmět, průřezovaost ve všech předmětech, celoškolní přístup, spolupráce školy a partnerů, zabývám se tím hodně v Euroguidance a na NPI, jak podpořit oblast kariérového rozvoje celkově v kurikulu."
(Euroguidance CZ)

Co vy na to? Souhlasíte? Který komentář vás osobně zaujal? Diskutujme a přemýšlejme společně, jak kariérové poradenství ve školách v této době podporovat a kam ho dále posouvat...

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v