Už jste narazili na užitečnou metodiku MŠMT k duševnímu zdraví?

Už jste narazili na užitečnou metodiku MŠMT k duševnímu zdraví?

Aktuální situace více než kdy jindy ohrožuje duševní zdraví dětí i dospělých, a dvojnásob to platí ve školství. Vyvážení priorit mezi nároky na předávání znalostí i na duševní pohodu a zdraví dětí, rodičů i pedagogů je klíčové při současném uzavření škol a bude nutné je brát v úvahu i v budoucnu po obnovení prezenční výuky..

V této době je zásadní hledat cesty, jak udržet spolupracující trojůhelník žák- učitel - rodič, jak posilovat na dálku školní a třídní klima a podporovat pozitivní vztahy na všech úrovních.

MŠMT proto přišlo s užitečnou metodikou pro školy v oblasti duševního zdraví. Je to přehledný krátký dokument s informacemi a doporučeními, jak zdravě vést on-line výuku a na co nezapomenout při restartu prezenční výuky. Metodika je dostupná na webu edu.cz nebo v našich tipech ZDE

Metodika je rozčleněna do 6 tematických oblastí:

U každé části je Metodika barevně členěna na části informativní a doporučující, proto je velmi přehledná. Dokument dále v jednotlivých částech obsahuje i spoustu tipů a užitečných odkazů, kde hledat další inspiraci k dané problematice.

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v