Portfolia. Nevíte jak na ně? Zkuste novou metodiku "Žákovská portfolia: PROČ – CO – JAK?"

Portfolia. Nevíte jak na ně? Zkuste novou metodiku "Žákovská portfolia: PROČ – CO – JAK?"

Autorky z organizace JCMM Kariérový rozvoj přinášejí díky nové metodice jednoduché a v praxi osvědčené tipy, jak lze ve škole začít s žákovskými portfolii. Vycházejí přitom z jejich spolupráce se školami zapojenými do jejich projektu IKAP II

Možností, jak se pustit do portfolií ve škole je určitě více. Odkud ale začít? Autorky nabízejí možnost položit si 3 základní otázky:

 • PROČ? - Jaké jsou důvody pro zavádění portfolií ve škole?

 • CO? - Co by portfolia žáků měla obsahovat?

 • JAK? - Jak koncept žákovských portfolií uvést do praxe?

Po důkladném prozkoumání a zodpovězení těchto otázek můžete dostat dobrý základ pro nastartování života portfolií na vaší škole :-) Níže uvádíme přehled témat, která v jednotlivých částech metodiky najdete:

PROČ?
 • Kontext – portfolio a trh práce

 • Co je Portfolio?

  • Portfolio je…

  • V čem může být portfolio užitečné v rámci vzdělávacího systému?

  • Kde vidí potenciál portfolia zaměstnavatelé resp. trh práce?

 • Cíle portfolia

CO?
 • Návrh struktury portfolia

 • Co vše může být součástí portfolia?

 • Další možnosti strukturování portfolií

Já a moje cíle
 • Nastavování cíle

  • K čemu je dobré mít svůj cíl?

   • Vision board

   • Sraz po 10 letech

   • Máš své životní motto?

   • Jak si nastavit cíl pro svůj profesní život? Aneb Co ze mě bude?

  • Jak si stanovit cíl

  • Od cíle k realizaci: Akční plán

   • Studijní akční plán

Já a učení
 • Styly učení

 • Zmapování intelektu

 • Zmapování naučeného po předmětech

 • Školní úspěchy

 • Účast na školních projektech

 • Vzdělávání mimo školu (kurzy, workshopy, webináře …)

  • Studijní seznam

Já a volný čas
 • Jak z koníčků udělat své silné stránky?

 • Zmapování zájmové činnosti

 • Zmapování úspěchů v zájmových aktivitách

 • Zmapování činností: Co dělám, když mám čas pro sebe

 • Když je práce zároveň koníčkem

Já a moje zkušenosti
 • Zkušenosti z praxe a brigád (organizací/ firem)

 • Deník praxe a reference od zaměstnavatelů

 • Zkušenosti z projektů, dobrovolnictví, stáží

 • Jiné zkušenosti

Moje sebepoznání
 • Mapování kompetencí

  • O kompetencích

  • Mapování kompetencí

   • Přijímací pohovor na netradiční profese (kompetence + důkazy)

   • Statistika v prostoru

  • Co je pro mne důležité (hodnoty, potřeby a motivace)

   • Proč patří hodnoty do portfolia?

   • Co to jsou hodnoty?

   • Jak s hodnotami pracovat v portfoliu?

    • Zamysli se

    • Pyramida hodnot

   • Kariérové hodnoty

  • Sebepoznání

   • Model VITALS

   • Otázky k sebepoznání:“Kdo jsem?”

Já a trh práce
 • Vstup do tématu: Kam směřuje trh práce a co to pro mě znamená?

  • Kam směřuje trh práce

  • Jaké jsou aktuální požadavky trhu práce

 • CV / motivační dopis/ sebeprezentace (příprava na pohovor)

  • Sebeprezentace

   • Prezentace ve dvou minutách

 • Zmapování profesí (RIASEC) - Jak to, co o sobě vím, souvisí s volbou profese

 • Budoucnost trhu práce + kompetence pro 21. století

 • Kompetence pro 21.století (podle Strategie 2030+)

 • “Žádná práce není blbá”

 • Moje vysněná profese

  • Moje práce snů

  • Vyzkoušej si to!

JAK?
 • JAK zavádět PF na úrovni školy

  • 1. Stanovení cílů portfolia

  • 2. Průzkum stávajících aktivit

  • 3. Vytvoření přehledu existujících aktivit, doplnění chybějících aktivit

  • 4. Zavedení portfolií

  • 5. Podpora pedagogů

  • 6. Evaluace a zapracování případných změn

  • Přístupy k zavádění žákovských portfolií

 • JAK na reflexi

 • Proč je reflexe v portfoliu důležitá ?

 • Reflexe - kontext tématu

  • Reflexe jako součást Kolbova cyklu učení

  • Základní struktura procesu reflexe podle Gibbsova modelu

 • Praktické tipy k reflexi ve výuce

  • Instant

  • 4 otázky

  • Pro vizuální typy

  • Koncept reflexe 4F: Facts, Feelings, Findings, Future

 • JAK portfolia vyhodnocovat

  • Možná struktura pro vyhodnocování portfolia ve 4 krocích

   • 1. Rekapitulace

   • 2. Reflexe obecně: Celoroční zhodnocení“Kolo rovnováhy”

   • 3. Reflexe se zaměřením na jednotlivá témata/ předměty •“Co jsme se naučili”

    • “4 rohy”

    • “TOP kompetence” + třídění

   • 4. Ocenění, akční plán

 • JAK využít portfolia při individuální konzultaci

  • Příklad otázek pro individuální konzultaci vycházející z portfolia

 • JAK může portfolio vypadat aneb (doporučené) formy

  • PF Listinná forma (fyzická složka)

  • Digitální forma: Elektronické portfolio, e-portfolio (elektronické prostředí)

  • Další formáty portfolia: Start iD

   • Co je Start ID?

   • Proč Start iD? 

 • Návrh kritérií pro formativní hodnocení portfolia

 • Závěrečná rekapitulace JAK na portfolio

Metodika je k dispozici on-line ke stažení ZDE

Více inspirace k tématu portfolií najdete u nás na webu v modré sekci - přímý odkaz ZDE

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v