Co, proč, jak?

Motivační úvod

Zkuste zavřít oči a představit si, že jste právě dosáhli vysněného stupně a oboru vzdělání, jste dospělí a chystáte se vstoupit na trh práce. Nyní oči otevřete a pokuste se nakreslit časovou osu s milníky ve vašem profesním (kariérním) životě.“ - Následuje diskuze, kdo a co na svoji osu nakreslil a proč. Učitel žáky v diskuzi dovede k závěru, že přestože je to osa profesní budoucnosti, měla by obsahovat také prvky vzdělávání.

Popis činnosti

Žáci se rozdělí do menších skupinek a čitel jim zadá úkol: během časového limitu vymyslet co nejvíce různých důvodů proč se musí člověk během celého svého života vzdělávat (kvůli jiné práci, novým technologiím...) a dále vymyslet co nejvíce různých způsobů a možností dalšího vzdělávání (kurzy, studium na škole, četba knih, navštěvování přednášek...) Každá skupinka tedy utvoří 2 seznamy. Ty se potom budou konzultovat a doplňovat ve společné diskuzi.

Závěry

Žáci si uvědomí, že učení je celoživotní proces, poznají hlavní důvody nutnosti celoživotního vzdělávání a seznámí se se základními způsoby dalšího vzdělávání.

Pomůcky

Pro každého žáka:

  • papír a tužku k nakreslení osy

Pro každou skupinku:

  • papír, kde na jedné straně bude nadpis „Důvody, proč se musíme vzdělávat“ a na druhé straně „Způsoby a možnosti dalšího vzdělávání“

Časová dotace

20 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v