Co studovat, abych mohl/a být...

Motivační úvod

Při výběru SŠ nejde jen o to, jakou školu si vybrat, ale také o to, co mohu po absolvování této školy dělat, čím se budu moci živit. Už samotný výběr školy člověka směřuje k nějaké skupině povolání.

Popis činnosti

Žáci utvoří skupinky po cca 4 lidech. Každá skupinka dostane 2 obálky - v jedné obálce budou papírky s názvy profesí, ve druhé obálce papírky s názvy škol, případně studijních oborů (např. kuchař – střední odborné učiliště gastronomické, obor kuchař-číšník, konstruktér – VŠ, fakulta strojní…, lékař – VŠ, lékařská fakulta, účetní – SŠ ekonomická, učitel – VŠ, pedagogická fakulta, novinář – VŠ, žurnalistika, psycholog – VŠ, fakulta filozofická, nižší zdravotnický personál – SŠ zdravotnická, úředník v bance – SŠ ekonomická…). Úkolem každé skupinky bude správně přiřadit jednotlivé profese k možnostem vzdělání.

Závěry

Žáci si ujasní souvislost mezi studovaným oborem a následným uplatněním v praxi, rozšíří si informace o možnostech studia a uplatnění.

Pomůcky

Pro každou skupinku

  • 2 obálky - v jedné obálce papírky s názvy profesí, ve druhé obálce papírky s názvy škol a oborů

 
Časová dotace

20 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v