Ideální bytost

Motivační úvod

Během svého života je důležité všemožně rozvíjet své schopnosti, protože právě podle nich vás bude většina lidí posuzovat. Toto tvrzení má však několik háčků. Jedním z nich je fakt, že vaše okolí docení jen ty vaše schopnosti, o kterých bude vědět. Velkou pravdou je, že úspěch v životě do velké míry závisí na tom, jak dokážete svoje schopnosti prodat, jak se dokážete prezentovat. Následující technika vám může pomoci dozvědět se něco nového o sobě a rozvinout vaši dovednost správné sebeprezentace.

Popis aktivity:

Třída se rozdělí na skupinky po 5-10 lidech. Každá skupinka obdrží veliký arch papíru, pastelky a fixy. Úkolem skupinky je na papír ztvárnit svojí společnou „ideální bytost“. Tato bytost se bude skládat z částí a schopností všech členů skupiny – z toho, čeho si na sobě každý nejvíce cení, co umí, v čem vyniká…
Úkolem skupinek je tedy zamyslet se nad tím, jaké jsou kladné vlastnosti každého člena, co kdo dobře ovládá, a to zakreslit na papír. Každý člen skupinky musí mít na papíře minimálně(!) jednu svojí „věc“. Na závěr se celá skupina dohodne, jak svojí „ideální bytost“ pojmenuje.

Závěry, reflexe

Technika má sloužit zejména k sebepoznání, rozvoji schopnosti zdravého sebeprosazení a k rozvoji kooperace žáků. - Možné náměty pro reflexi: Jak jste spolupracovali jako skupina? Vynikal někdo svojí aktivitou? Jaká byla komunikace ve vaší skupině? Jak jste postupovali při tvorbě vaší bytosti? Co každý z vás nakreslil a proč? Přemýšleli jste dlouho o svých kladech? Dělalo vám problémy „nahlas vyslovit“ či ztvárnit to, čeho si na sobě nejvíce ceníte? Jaké jste měli během techniky pocity? Co pro vás u této techniky bylo kladné či přínosné a co jste naopak vnímali negativně? Jak probíhala následná komunikace a výběr jména pro bytost?

Pomůcky

Pro každou skupinu: veliký arch papíru, dostatek pastelek, fixů, apod.

Časová dotace

45 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v