Jak se správně učit?

Motivační úvod

Řekli jste si už někdy před písemkou: „Kdyby mi tak to učení někdo nalil do hlavy.“ ? Všichni ale víme, že zázraky se nedějí a že se všichni musíme čas od času něco naučit (slovíčka z angličtiny, vzorečky na matematiku, látku z dějepisu…). Jak přistupujete ke svému učení?
Následuje krátká individuální úvaha nad vlastním procesem učení.Každý žák si sepíše pár poznámek nebo vět na téma „Jak se učím na důležitou písemku – např. čtvrtletku (z matematiky, z češtiny…)?
Poté proběhne krátká diskuze a sdílení zkušeností. Z diskuze vyplyne, že každý má svůj individuální styl učení, každému vyhovuje něco jiného. Přesto však existují určitá obecná pravidla, která mohou všem pomoci lépe a rychleji se něco naučit.
Učitel by měl žáky dovést k poznání, že schopnost efektivně se učit je dovednost, která není vrozená a každý člověk musí během života přijít na to, co mu během učení nejlépe vyhovuje. Důležité je zdůraznit, že vzdělávání je celoživotní proces, všichni se musíme celý život učit. Proto je nesmírně důležité naučit se učit. Čím dříve, tím lépe pro nás. Jaká jsou ta obecná pravidla správného učení?

Popis aktivity

Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice obdrží od učitele krátkou kazuistiku (všechny dvojice stejnou) – viz pomůcky níže. Dvojice mají za úkol pojmenovat problémy dotyčné osoby z kazuistiky a sepsat pro ni co nejvíce dobrých rad, jak se má lépe učit. Poté se dvojice spojí ve čtveřice a proběhne diskuze, z níž má vyplynout jeden společný seznam dobrých rad pro dotyčného z kazuistiky.
Následuje diskuze v celé třídě – výsledkem má být jeden společný seznam 10 „top“ doporučení, jak by mohl dotyčný zlepšit své učení. Následuje zobecnění, diskuze a obecná doporučení, jak se efektivně učit. Na závěr může učitel žákům rozdat list „20 zásad efektivního studia" (viz pomůcky níže).

Závěry, reflexe

Reflexe probíhá postupně během skupinových aktivit. Na závěr proběhne zobecnění a diskuze o přínosu techniky: - Možné otázky pro reflexi: Dozvěděli jste se něco nového o sobě nebo o ostatních? Které ze zásad efektivního studia dodržujete a které ne? Myslíte si, že se dokážete učit efektivně? Čím se efektivita učení projevuje?

Pomůcky

Pro každou dvojici kazuistika, pro každého žáka list 20 zásad efektivního studia

Zadání kazuistiky:

  • Petr mívá před každou důležitou písemkou velký strach. S přípravou začíná většinou až den před ní. Celé hodiny sedí a bez přestávky si vtlouká učební látku do hlavy. V noci pak špatně spí. Mnohdy vstává už v 5 hodin ráno, aby se naučil ještě něco nového. Ještě v autobuse cestou do školy kouká do poznámek a ptá se spolužáků, co by tak v písemce mohlo být. Rozechvěle a váhavě se pak pouští do vyplňování písemky. Najednou neví nic nebo toho hodně poplete. Zkuste Petrovi poradit, co dělá špatně, jak by se mohl zbavit strachu a co by mohl dělat, aby bylo jeho učení co nejefektivnější.

 
Časová dotace

40 minut

Zdroj

Keller, G.: Mami, tati, jak se mám učit?

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v