Kiwi karty

Motivační úvod

Kiwi karty jsou určeny k podněcování zájmu žáků o svět práce a objevování jejich zájmů, silných stránek a způsobů, jak je mohou v budoucnosti dobře využít.  
Karty znázorňující různé situace a povolání jsou velmi užitečné pomůcky pro kariérové poradenství i kariérové vzdělávání. Výhodou Kiwi karet je jejich dostupnost, novozélandská vláda je dala volně k dispozici (odkaz níže). Byť se možná mohou zdát trochu infantilní, máme vyzkoušeno, že s nimi rádi pracují i teenageři na druhém stupni základních škol i studenti na středních školách. Velmi dobře totiž zpodobňují různé obory a profese, zároveň jsou i natolik obecné, že se pod ně dají zahrnout i nově vznikající profese.

Popis aktivity

Využití karet může být velmi široké, ostatně doprovodný manuál (v angličtině) nabízí poměrně hodně námětů, jak s kartami pracovat. Nechte žáky si vybrat 1 kiwi kartu se zadáním „povolání, které mě láká, které by si chtěl/a zkusit“. Žáci se pak následně pokusí vytvořit cca 4 člennou skupinu tak, aby v ní byla co nejpodobnější povolání. Začnou se seskupovat beze slov, pouze podle kiwi karty, kterou si budou ukazovat při korzování v prostoru. Po několika minutách žáci budou moci začít mluvit a vyjasňovat si, co mají daná povolání společného a podle toho se pokusit vytvořit skupinku. Usazené skupinky dostanou za úkol se shodnout alespoň na 4 klíčových kompetencích / dovednostech, které pak na závěr prezentují a vysvětlí proč si myslí, že jsou pro daný obor / profese důležité. Osmáci či deváťáci mohou dostat za úkol ještě vyhledat informace o nejvhodnějších školách, které na dané povolání optimálně připraví (využití studujvpk.cz, infoabsolventa, nsp.cz)

Závěry, reflexe

Kiwi karty jsou skvělým pomocníkem pro sebepoznávací žáků, dobře fungují i při poznávání povolání a profesí, kdy je velmi důležité, aby žáci vnímali danou profesi ne tolik podle nástroje, který daný kiwík na kartičce má, ale více přemýšleli o dovednostech a kompetencích, které k výhonu dané práce potřebuje.

Pomůcky

Barevně vytištěné, nejlépe zalaminované kiwi karty

Časová dotace

variabilní

Zdroj

InfoKariéra

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v