Malá zkouška pozornosti

Motivační úvod

Diskuze na téma pozornost při testech: "Možná si často říkáte: ach jo, kdybych jen tak věděl/a, na co se mě u přijímaček (nebo u zkoušek) budou ptát. To bych měl/a vyhráno. Obsah vašich přijímacích testů pochopitelně zůstane i nadále tajemstvím, ale můžeme si alespoň zkusit simulovat formu a podmínky přijímacího testu. U testu většinou máte omezený čas na jeho vyplnění. Leckoho tento faktor dokáže vystresovat a dohnat k chybám z nepozornosti. Následující aktivitou si vyzkoušíte, jak jste pozorní. Nyní dostanete na stůl zadání „testu“. Zadání neotáčejte, dokud nedostanete pokyn."

Popis aktivity

Učitel rozdá na roh stolu každého žáka otočený list s krátkým „testem pozornosti“. Na daný pokyn žáci svůj list otočí a mají za úkol co nejrychleji test splnit. (POZOR! Jedná se o malý chyták – pokud si žáci celý test pozorně přečtou, přijdou na to, že mají vyplnit pouze dva ze stanovených úkolů).

Závěry, reflexe

Aktivita slouží spíše pro pobavení a aktivizaci žáků. Možné otázky pro žáky: Jak jste v testu obstáli? Co může být závěrem této krátké aktivity?

Pomůcky

Pro každého žáka

Časová dotace

10 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v