Materiály z Posviť si 2018

Materiály z fetivalu Posviť si na budoucnost v roce 2018
 • Karta PŘED festivalem NA festivalu PO festivalu

  • Objev a ujasni si, co v tobě je, s čím přicházíš, co nabízíš, kam směřuješ, kam tě to volá...

 • Instrukce k festivalové kartě Posviť si na přípravu!

  • Festivalová karta 2018 v sobě integruje plán festivalových prostor včetně programu a pracovní listy pro přípravu před festivalem, práci v průběhu festivalu i po jeho skončení.

  • Do karty je možné zapisovat.

  • Učitelé a výchovní poradci mohou festivalovou kartu využít jako přípravnou aktivitu v hodinách průřezového tématu „Člověk a svět práce“, případně zadat jako samostatnou přípravu či se jí inspirovat pro vlastní práci.

  • Kariéroví poradci mohou tuto kartu využít při skupinovém a individuálním poradenství s žáky nejen končících ročníků ZŠ i SŠ.

  • Rodiče mohou použít festivalovou kartu jako výchozí podklad pro komunikaci se svými dětmi o jejich další studijní nebo pracovní kariérní cestě. Návštěvníci, žáci – se mohou samostatně prostřednictvím této karty připravit na festival a následně zhodnotit, co jim účast přinesla a co by měli udělat dál.

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v