Metodické materiály k tématu kariérové poradenství na ZŠ

Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce 
(2020, projekt KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”)

  • inspirace, co všechno lze v rámci hodin věnujících se kariérovému poradenství realizovat. Jde zejm. o seznámení s technikami a aktivitami, které se osvědčily během tříleté realizace projektu KaPoDaV

Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol + Přílohy dokumentu
(2020, projekt Impuls pro kariéru a praxi na školách)

Metodika projektového dne pro základní školy "Volba povolání bez předstudků" 
(2014, Gender Studies, o.p. s.)

  • Metodická „kuchařka“ pro projektový den propojující téma kariérní výchovy a rovných příležitostí dívek a chlapců.

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v