Metodické materiály k tématu kariérové poradenství (obecně)

Kariérová poradkyně. Kariérový poradce 
(2020, projekt "Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji")

 • Obsah brožury:
  1) Rámec poskytování kariérového poradenství v ČR (legislativa, NSK),
  2) Jak zajistit kvalitu?
  3) Jak se vzdělávat aneb kde získat kompetence?,
  4) Off-line zdroje informací neboli slovníky, knihy, časopisy atp.,
  5) Mezinárodní asociace a organizace, které podporují rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání,
  6) Pomůcky pro kariérové poradenství,
  7) Spolupráce s kolegy aneb poradce jako koordinátor kariérového vzdělávání na škole,
  8) Spolupráce s rodiči,
  9) Jak pečovat o sebe aneb psychohygiena kariérového poradce

Koncepce kariérového poradenství 
(2020, projekt "Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji")

 • Obsah brožury:
  1) Autoevaluace školy v oblasti kariérového vzdělávání žáka,
  2) Principy kariérového poradenství ve školách,
  3) Jak začlenit kariérové poradenství do ŠVP,
  4) Kariérové poradenství pro žáky se SVP,
  5) Inspirace z příkladů dobré praxe

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v