Moje motivace ke studiu

Motivační úvod

Blíží se okamžik, kdy opustíte základní školu. Přemýšleli jste už, co budete dělat, až se za vámi zabouchnou dveře základky? Půjdete pracovat? Nebo spíš studovat? Kam? A proč zrovna tam a ne jinam? Zkusíme se nyní zamyslet nad motivy, které vás k vašemu rozhodnutí vedou...

Popis aktivity

Každý žák dostane soubor kartiček s různými možnostmi odpovědí na otázku „Proč chci jít studovat? (Proč chci jít pracovat?) Co mne k tomuto rozhodnutí vede?“ Každý žák bude mít za úkol kartičky seřadit podle subjektivní důležitosti od nejdůležitějšího motivu k nejméně důležitému. Až bude mít každý žák kartičky seřazené, utvoří se dvojice, v nichž si žáci vzájemně sdělí pořadí svých motivů a svoji volbu zdůvodní. Na závěr proběhne diskuze celé třídy, každý představí „top 3“ svého spolužáka ve dvojici.

Závěry, reflexe

Z techniky by mělo vyplynout, že každý člověk má své specifické důvody, proč chce jít studovat (pracovat), nelze říct, že některé jsou dobré, jiné ne, záleží, jestli ony motivy stojí na dostatečně pevných základech, aby vydržely po celou dobu studia. Aktivita má pomoci k ujasnění vlastních pohnutek, potřeb a cílů a může přispět k odhalení některých neuvědomovaných motivů.
V případě, že má učitel pocit, že se ve třídě vyskytují žáci, kteří chtějí jít po ZŠ pracovat, mohou se vytvořit 2 druhy motivačních kartiček: Proč chci jít studovat a Proč chci jít pracovat.

Pomůcky

Pro každého žáka kartičky s motivy:

Proč chci jít studovat: 1. Rodiče rozhodli 2. Nechce se mi jít hned pracovat 3. Chci mít ještě prázdniny 4. Chci vykonávat povolání, k němuž je vzdělání bezpodmínečně nutné 5. Když budu mít alespoň maturitu, najdu si snáz zaměstnání 6. Když budu mít maturitu, budu mít větší příjem 7. Mám slušné známky, tak co bych měl/a dělat jiného 8. Škola mě docela baví 9. Zatím jsem o tom nepřemýšlel/a 10. Prázdný lísteček – na vlastní návrh motivu

Proč chci jít pracovat: 1. Rodiče rozhodli 2. Nechci se už dál furt něco učit 3. Musím si začít vydělávat 4. Chci být už samostatný/á 5. Chci se živit prací, k níž vzdělání nepotřebuji 6. Mám špatné známky a bojím se, že by mě nikam nevzali 7. Škola mě nebaví 8. Chci mít bezstarostné večery a víkendy 9. Chci mít vlastní peníze 10. Prázdný lísteček – na vlastní návrh motivu

Časová dotace

30 minut

Námět

Mertin, V.: Jak se dostat na střední školu

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v