Můj „přijímačkový den“

Motivační úvod

Blíží se den vašich přijímacích zkoušek na SŠ, už jste přemýšleli, jak tento den strávíte? Víte už například, co budete dělat v čase před přijímačkami, co po přijímačkách? V kolik budete v ten den vstávat? Jak se třeba obléknete. Kam si ve třídě sednete? Jakou budete psát tužkou? Vezmete si s sebou nějakého talismana? Jakého?

Popis aktivity

Žáci jsou vyzváni, aby si zkusili představit a na papír co nejdetailněji popsali celý den svých přijímacích zkoušek na SŠ (ať si vybaví konkrétní školu, na kterou se hlásí, a vycházejí z informací, které o škole mají). Následuje prezentace „přijímačkových dnů“ a diskuze nejprve v menších skupinkách, potom v celé třídě – výměna informací a zkušeností

Závěry, reflexe

Narazili jste při popisování svého „přijímačkového dne“ na nějaké nejasnosti? Na jaké? Přijde vám přínosné naplánovat si takhle podrobně svůj „přijímačkový den“? Proč? Proč ne?
Závěr: pokud si svůj „přijímačkový den“ dopředu naplánujete, můžete zmírnit stres a strach z neznámého a budete se moci více soustředit na výkon u přijímacího testu.

Pomůcky

Pro každého žáka:

  • papír A4 s nadpisem „Můj přijímačkový den"
  • tužky.
 
Časová dotace

35 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v