Myslím si, že ano! Nebo ne?

Motivační úvod

Máte rádi diskuze? (např. v televizi)? Jak jste na tom s výměnou názorů s ostatními? Dokážete si stát za svým názorem? Dokážete obhájit svoje stanovisko? Zvládáte argumentaci? Jaké prožíváte pocity, když si s někým vyměňujete rozdílné názory? Necháte se ovlivnit názory ostatních? Jak moc?

Popis aktivity

Prostor třídy se rozdělí (např. provázkem nebo křídou) na polovinu – jedna polovina bude označena ANO, druhá NE (např. křídou na zemi, nebo listem papíru). Učitel vysloví nějakou problematicky položenou otázku – např. Myslíte si, že je pro šťastný život lepší studovat? Myslíte si, že studium přispívá k tomu, že jsou lidé šťastnější? Úkolem každého žáka je během 30 vteřin promyslet svoje stanovisko.
Pak žáci svoji odpověď zveřejňují. Odpovídá se tak, že si žáci stoupnou do předem vymezeného hracího pole, podle toho jestli dopovídají ano či ne.
Podle svého rozhodnutí se zařadí na danou polovinu. Čím dále je žák od středové čáry směrem k jednotlivým stranám, tím více je si svou odpovědí, ano či ne, jistý. Stojí-li tedy úplně na kraji hracího pole, znamená to určitě ne či určitě ano. Po rozestavení všech žáků následuje řízená diskuze.
Žáci si pod citlivým vedením učitele vyměňují své argumenty a stanoviska. Přitom se respektují pravidla konstruktivní debaty (tj. každý mluví jen za sebe, hodnotí se názor člověka a ne člověk jako takový, neskáče se do řeči, hlásí se o slovo…). Když někdo změní svůj názor (nebo si jen přestane být tak jistý), může změnit svoji pozici v hracím poli (stoupne si blíže nebo dále od čáry, případně přejde na opačnou stranu). Cílem hry je „přetáhnout“ co nejvíce lidí s původně opačným stanoviskem na svoji polovinu.

Závěry, reflexe

Žáci si během hry mohou dobře ujasnit svůj názor na danou problematiku a mohou zlepšit svoji schopnost argumentace. Po uplynutí určeného času (v závislosti na vývoji diskuze, cca 20 minut) se všichni hráči posadí do míst, kde při hře stáli a v hracím poli proběhne diskuze:
Otázky pro reflexi: Jste spokojeni s výsledkem diskuze? Jak těžké pro vás bylo vymýšlet argumenty protistraně? Jak jste se cítili, když vám někdo oponoval? Diskutovalo se podle vašeho názoru konstruktivně? Kdo zastával podle vás nejradikálnější postoj? Kdo byl naopak nerozhodný? Změnili jste během hry svůj postoj k této problematice?)

Pomůcky

křída, provázek pro vyhraničení středu hracího pole

Časová dotace

35 minut

Poznámka

Tento typ aktivity je dobře využitelný prakticky u jakéhokoliv tématu, vždy záleží jen na zadané problémové otázce

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v