Není škola jako škola

Motivační úvod

Diskuze na téma zájmy, studium, práce a jak to skloubit

Popis činnosti

Učitel rozdělí třídu na menší skupinky. Každá skupina si vylosuje konkrétní případ – kasuistiku. Skupinka má navrhnout možnosti řešení – úlohy je dobré zadat tak, aby možná navrhovaná řešení obsáhla základní druhy oborů SŠ (obory podle tematického zaměření - strojárna, stavebka, zdravotka, ekonomka, gymnázia…). Žáci mají dotyčnému člověku z kasuistiky navrhnout, jakou střední školu by si měl/a vybrat. (je dobré promyslet několik variant). Poté se žádi mohou pokusit nalézt pomocí internetu konkrétní vhodné školy v kraji

  • Modelový příklad 1: Petr vždycky rád navštěvoval strýcovu dílnu plnou různých hýblátek a páček. Je poměrně zručný (dokáže si třeba sám spravit svojí motorku )a nedělá mu problém prostorová představivost. Rád by si už brzy vydělával vlastní peníze a zároveň dělal, co ho baví.

  • Modelový příklad 2: Jana zatím vůbec netuší, co by chtěla v životě dělat. Rozhodně ale ví, že by po střední škole chtěla ještě jít dál studovat, ale zatím moc neví co. Ve škole ji baví čeština, biologie a hudební výchova, volný čas tráví hodně v přírodě nebo se sourozenci u babičky.

 
Závěry

Žáci si lépe uvědomí souvislost mezi osobnostním typem a výběrem vhodného směru vzdělávání a následně i povolání, mohou získat lepší přehled o nabídce škol v Plzeňském kraji.

Pomůcky

Lístečky s kasuistikami (modelové příklady viz výše, více viz např. pracovní listy "Moje volba" a "Volba povolání" - oboje z nakladatelství Hněvín).

Časová dotace

20 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v