Projekty zaměřené na spolupráci škol a zaměstnavatelů

V České republice bylo v posledních letech problematice spolupráce škol a zaměstnavatelů věnováno několik rozsáhlých projektů zaměřených jak na analýzu současného stavu, tak na stanovení návrhů opatření ke zlepšení situace.
Z nejvýznamnějších jmenujme systémové projekty MŠMT:

Na tyto projekty navázala řada dalších projektů, např. projekt Svazu průmyslu a dopravy České republiky Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR, který byl ukončen v červnu 2019

Problematice se podrobně věnuje také řada iniciativ na úrovni Evropské unie. Evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy byla dále posílena v komuniké ze zasedání v Bruggách a díky definici 5 prioritních oblastí a závěrům z jednání ministrů EU v Rize.
Orgány EU, členské státy, kandidátské země a země Evropského hospodářského prostoru, sociální partneři a evropští poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy se dohodli na souboru požadovaných výsledků pro období 2015–2020, a to včetně podpory zapojování sociálních partnerů do procesu odborného vzdělávání a přípravy a rozvoji mechanismů zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Na regionální úrovni se podpoře spolupráce škol a zaměstnavatelů věnuje Krajský akční plán (KAP), v rámci něhož bylo jako druhá nejvýznamnější oblast identifikováno téma podpory odborného vzdělávání.

Výše uvedené projekty jsou výrazným zdrojem metodik, kazuistik a dalších informací, které naleznete v dalších částech žluté sekce.

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v