Úroveň spolupráce 1

Úroveň 1

Tuto úroveň lze považovat za naprosté minimum. Mezi školou a zaměstnavatelem funguje spolupráce, ale pouze nahodile a v dílčích oblastech, které nejsou navzájem nikterak provázány. V praxi jde často o jednotlivé činnosti jako jsou exkurze či praxe žáků.
Tuto úroveň lze charakterizovat následovně:

  • odborný výcvik v reálném pracovním prostředí neprobíhá, maximum jsou občasné exkurze či jiné jednorázové akce,

  • odborné praxe nejsou standardem a probíhají, pouze pokud si žák sám sežene umístění,

  • obsah odborné praxe není definován, hodnocen a reflektován ve vzdělávacím procesu,

  • účast zaměstnavatelů u závěrečných zkoušek je formální nebo neprobíhá vůbec,

  • stáže učitelů ve firmě, společně organizované soutěže se školami, náborové a další akce jsou nahodilé nebo neprobíhají vůbec.

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v