Úroveň spolupráce 4

Úroveň 4

Tato úroveň představuje určitý ideální stav, kdy platí následující:

  • firma má rozvinutou systematickou spolupráci v rámci všech relevantních oborů,

  • všechny dílčí kooperační aktivity jsou provázané a tvoří jeden komplexní celek,

  • standardně zajišťuje stáže pro učitele ve firmách,

  • probíhá společná tvorba výukových materiálů a revize ŠVP na základě pružných mechanismů zohledňujících aktuální potřeby i predikci v dlouhodobém horizontu,

  • spolupráce funguje i bez projektů a není na nich finančně závislá, projekty jsou vnímány jako přilepšení a možnost vyzkoušet něco nového či dále vylepšit stávající spolupráci.

Samozřejmostí v rámci kooperace na této nejvyšší úrovni je implementace základních prvků kooperačního vzdělávání včetně odpovídajícího personální zabezpečení, kdy firma disponuje konkrétními zaměstnanci, kteří se na spolupráci se školou specializují.
V rámci odborného výcviku a praxí působí instruktoři s pedagogickým vzděláním.
Odborníci z firmy se podílejí na zajištění odborné výuky ve škole formou pravidelných přednášek či osobou učitele odborného předmětu.
Jsou využívány standardizované smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem, ale také mezi zaměstnavatelem a žákem (případně jeho zákonným zástupcem) a žák je za produktivní práci finančně odměňován formou stipendia.

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v