Inspirace k tématu spolupráce škola - firma

Inspirujte se kazuistikami nebo v externích odkazech, aby se vám spolupráce (ještě) lépe dařila
 • v odkazech níže najdete obecnější materiály k dobré praxi i konkrétní kazuistiky - případové studie

 • případové studie jsou konkrétní příklady, jakým způsobem lze vzájemnou spolupráci realizovat, dobře vám poslouží pro ilustraci a inspiraci. Hlavní přidaná hodnota případových studií spočívá v tom, že zachycují ověřenou (tj. skutečně proběhlou) spolupráci včetně zhodnocení pozitiv a negativ, která popisovaná zkušenost přinesla

 • čerpat nápady dále můžete i v níže doporučených externích odkazech či materiálech z uplynulých ročníků festivalu práce a vzdělávání Posviť si na budoucnost
   

1. ​​​​​​Obecné příklady dobré praxe v oblasti odborného vzdělávání

2. Případové studie pro konkrétní oblasti spolupráce

 • Odborný výcvik - konkrétní příklady spolupráce škol a firem na odborném výcviku v rámci různých oborů

 • Odborná praxe - konkrétní příklady spolupráce škol a firem na odborné praxi v rámci různých oborů

 • Stáže učitelů - konkrétní příklady stáží učitelů ve firmách v rámci různých oborů

 • Nábor žáků - konkrétní příklady spolupráce škol a firem při náboru žáků v rámci různých oborů

 • Využití odborníků z praxe - konkrétní příklady využití odborníků z praxe v rámci různých oborů

 • Instruktoři praktického vyučování - příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu (2015), praktické informace o tom, kdo je instruktor praktického vyučování, jakou práci vykonává a jakou by měl mít průpravu

 

 

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v