Úroveň spolupráce 3

Úroveň 3

Tuto úroveň lze již z pohledu přínosů pro žáka a konkrétní výsledky učení hodnotit jako dostatečnou, nikoli však ještě zcela ideální:

  • obsah odborného výcviku a praxe v reálném pracovním je dobře sladěn s ŠVP, jež škola přizpůsobuje potřebám zaměstnavatelů (firma se účastní na tvorbě a přizpůsobování ŠVP),

  • účast odborníků z firmy u závěrečných zkoušek není jen formální,

  • rozvinutá spolupráce zahrnuje další aktivity počínaje náborem žáků (práce s rodičovskou veřejností), přes stáže učitelů, přípravu výukových materiálů a nabídku volnočasových aktivit, po soutěže a společné prezentace výsledků práce žáků,

  • firma má systematickou rozvinutou spolupráci v rámci několika činností, s ostatními zůstává spolupráce na úrovni 2.

V praxi nejsou jednotlivé kooperační aktivity zcela provázané. Zaměstnavatel se sice podílí na tvorbě a revizi ŠVP, chybí však často mechanismus průběžného přizpůsobování výuky či odborného výcviku či praxe na základě konkrétních individuálních specifik žáků a reflexe aktuálních trendů a predikce budoucích potřeb. Spolupráce je tak upravována „jednou za čas“, nikoli průběžně na základě aktuálních zpětných vazeb od žáků, odborníků z praxe či pedagogů.

 

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v