Test na učební typy II.

Motivační úvod

Pokud jste si vyplnili předchozí test na učební typy, asi už tušíte, jaký jste učební typ. Možná ale moc netušíte, co to pro vás vlastně znamená. Následující test určí váš učební typ a poradí vám praktické náměty, jak se podle svého typu správně učit.

Popis aktivity

Učitel zadá každému žákovi test na učební typy (viz pomůcky níže) Po vyplnění proběhne společné vyhodnocení a diskuze k výsledkům

Pomůcky

Pro každého žáka

Závěry, reflexe

Vyhodnocení testu proběhne dle tohoto návodu

Kdo je jaký učební typ? Souhlasíte s výsledkem testu? Koresponduje tento test s testem na učební typy I.? Aplikujete doporučení, která vám v testu II. nabízejí? Výsledky tohoto testu by si žáci měli uschovat pro budoucí nahlédnutí, případně někde vyvěsit.

Časová dotace

30 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v