Test na učební typy I.

Motivační úvod

Kdy očekáváte, že pro vás skončí proces učení? Po střední škole? Po vysoké? Pravdou je, že učení je celoživotní záležitost. Musíme se tedy smířit s faktem, že celý náš život budeme nuceni se něco učit, rozšiřovat si okruh svých znalostí a dovedností. Určitě to každému půjde lépe, když bude vědět, jak se on sám nejefektivněji učí. Každému vyhovuje při učení jiný styl. Čím dříve odhalíme, jaký je ten náš osobní učební styl, tím lépe pro nás. Následující test vám může napovědět, jaký jste učební typ a co vám v učebním procesu nejlépe vyhovuje.

Popis aktivity

Učitel rozdá všem žákům zadání testu na učební typy (zadání viz pomůcky níže) Po uplynutí času na vyplnění testu společně s žáky testy vyhodnotí (návod viz pomůcky níže).

Závěry, reflexe

Komu z vás co vyšlo? Myslíte si, že výsledek odpovídá realitě?
Po vyhodnocení testu může učitel žáky ještě seznámit s bližší charakterickou jednotlivých učebních typů

Pomůcky

Orientační Test na učební typy

Časová dotace

30 minut

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v