Chci vědět, co je nového

Na světě je nový e-learningový kurz pro studenty, kteří se rozhodují o své další vzdělávací a profesní dráze. Online nástroj je určený primárně pro žáky gymnázií/lyceí, ale velkou službu udělá i při práci s žáky končícími ZŠ. E-learning je k dispozici zdarma. Nahlédněte s námi pod pokličku. Kurz jsme již vyzkoušeli a v článku vám přinášíme pár náhledů, jak kurz vypadá, postřehů z procházení kurzem i více informací. o kurzu.

Sdílíme žhavou novinku - dobrou praxi z Brna. Místní organizace JCMM vydala v rámci projektu Implementace KAP JMK II novou metodiku k práci s portfolii ve škole. Součástí jsou mj. koučovací otázky pro žáky k zamyšlení, aktivity pro přímou práci ve výuce, odkazy pro další inspiraci či pracovní listy. Příručka je k dispozici ke stažení on-line a je zcela zdarma. Co všechno v metodice najdete a kde si ji můžete stáhnout?

Přestože LOCIKA má v názvu "centrum pro děti ohrožené domácím násilím", vytváří spoustu zajímavých a praktických materiálů, které mohou být užitečné pro kohokoliv, zdaleka ne jen pro jedince ohrožené domácím násilím. Aktuálně centrum vytvořilo novou sérii infografik pro podporu dětí před přijímačkami. Jednoduché, praktické a snadno dostupné. Na webu centra zároveň najdete i materiály a infografiky k dalším tématům. Podrobnosti i s odkazy nabízíme v článku

V polovině dubna se v plzeňském prostoru Moving Station uskuteční akce věnovaná tématu duševního zdraví na školách. Diskutovat se bude o wellbeingu ve školách, aktuální situaci a nutnosti prevence v oblasti duševního zdraví žáků, studentů i pedagogů. Součástí programu bude i možnost sdílení zkušeností a příležitost vyzkoušet si nácvik praktických dovedností na workshopech. Podrobnosti včetně odkazu pro přihlášení nabízíme v článku.

K aktuálnímu tématu digitálního wellbeingu vznikly v nedávné době praktické materiály a výstupy, které mohou pomoci pedagogům, poradcům i rodičům lépe se zorientovat v této oblasti. Jedná se o letošní knižní novinku s názvem „Hry, sítě, porno“, výstupy z nedávné akce pořádané Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) a také 2 speciální weby pro školy i rodiče. V článku přinášíme více informací i odkazy.

Ve středu 30.11. se uskutečnila tradiční konference Euroguidance, jejíž součástí je i předávání ocenění v soutěži Národní cena kariérového poradenství. Odborná porota ocenila čtyři vítězné příspěvky hlavní cenou a dvěma příspěvkům udělila zvláštní uznání. Bodovala i plzeňská InfoKariéra s aktivitou stínování. Všechny přihlášené příspěvky budou opět dostupné ve sborníku dobré praxe. Přinášíme přehled vítězů i více informací k oceněné aktivitě InfoKariéry.

Už jste slyšeli o novinkách rozvíjejících téma zvládání náročných situací, zvyšování psychické odolnosti a well-beingu? Aktuálně se k tomuto tématu objevily v on-line prostoru dva zajímavé materiály. Jde o novou interaktivní publikaci "Životem s lehkostí aneb Jak trénovat odolnost" a dále o záznam on-line konference "Rozvoj dovedností pro psychickou odolnost a vzájemný respekt", která se uskutečnila ve středu 21.9. Podrobnosti se dočtete v článku.

I letos pořádá česká pobočka Euroguidance soutěž o národní cenu kariérového poradenství. Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce a učitele v ČR i v Evropě. Podpořit sdílení dobré praxe můžete i vy - popište do přihlášky svou aktivitu, projekt nebo počin v kariérovém poradenství/vzdělávání. Svou přihlášku můžete zaslat až do 30. září 2022.

Už jste slyšeli o projektu KOMPAS a jeho výstupech? Vřele doporučujeme je zařadit do vašich podkladů pro práci s klienty! Jde o systém monitoringu trhu práce a predikcí jeho budoucího vývoje.. Systém propojuje národní a regionální úroveň a jeho výstupy reflektují podstatné dopady technologických trendů na trh práce i specifika regionálního vývoje. Vše je nyní volně k dispozici na webu projektu. Detailní informace nabízíme v článku.

Profesní kvalifikace Kariérový poradce/kariérová poradkyně byla revidována na základě původní a velmi využívané kvalifikace "Kariérový poradce pro profesní a vzdělávací dráhu". Nyní bude k dispozici profesní kvalifikace PRO VŠECHNY kariérové poradce, ať už působí v jakémkoliv kontextu - ve škole, na úřadu práce, ve službách pro dospělé klienty, atd. Další podrobnosti přinášíme v článku.

Podzim se zdá být hrozně daleko, ale zdání klame. Právě teď je ten správný čas zanést si termíny podzimních akcí do diářů! Již nyní jsou známy termíny dvou akcí, které by jistě neměly uniknout vaší pozornosti! Festival Posviť si na budoucnost. a jemu předcházející webinář pro pedagogy, Festival Posviť si navíc aktuálně vybírá nový design. Podrobnosti k oběma akcím i k možnosti zapojení do hlasování o vizualitě festivalu najdete v článku.

Jedinečnou příležitost ke kvalitnímu vzdělávání v oblasti kariérka nabízí nový e-learningový kurz Kariérové poradenství pro 21. století! Můžete ho absolvovat svým tempem kdykoliv a odkudkoliv. A nudit se určitě nebudete! Celkem 5 organizací ze 4 evropských zemí se spojilo, aby vytvořilo kvalitní obsah i atraktivní formu! Kurz je protkán videy, interaktivními prvky, cvičeními, odkazy i kazuistikami.. Neváhali jsme a kurz vyzkoušeli. V článku vám přinášíme bližší informace i odkazy.

Ve čtvrtek 24.března proběhla celodenní on-line konference nabitá inspirací a dobrou praxí k tématu portfolií. Akce s názvem „Kompetence ve fólii? Začínáme s portfolii“ nabídla pestrou paletu různorodých příspěvků, které nahlížely na problematiku portfolií z různých perspektiv. Pro všechny zájemce sdílíme podrobnější informace o programu i odkazy na jednotlivé příspěvky.

MŠMT připravuje zveřejnění 2 výzev na podporu dětí z Ukrajiny. Prostředky mají podpořit rozvoj dovedností v českém jazyce a realizaci volnočasových adaptačních skupin. Žádat lze o prostředky na jazykové kurzy i adaptační skupiny realizované v souladu s podmínkami výzev v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. Způsobilé výdaje budou stanoveny formou jednotkových nákladů (šablon). K tématu se chystá i on-line akce. Více v článku.

Aktuální situace ohledně války na Ukrajině přináší nové výzvy pro české školství, kariérové poradce nevyjímaje. Již nyní je zřejmé, že bude nezbytná efektivní a rychlá integrace nově příchozích dětí z Ukrajiny do českých škol. Jak se s touto novou výzvou co nejlépe vypořádat.? Inspiraci můžete hledat na 2 on-line akcích k tomuto tématu., jedna se uskuteční 17.3. a druhá 30.3. Podrobnosti najdete v tomto článku.

Válka na Ukrajině vstoupila do života nás všech, včetně dětí. A to jak těch českých, tak těch ukrajinských, které musely opustit svoje domovy. Při přímé práci s dětmi v tomto tématu můžete aktuálně využít různé materiály, které se nyní pro podporu pedagogů i rodičů objevují. Dostupné jsou i různé zdroje pro snazší integraci ukrajinských uprchlíků. Na web Poradce jsme pro vás nově doplnili přehled těchto praktických materiálů, tipů a článků k tématu války na Ukrajině. Věříme, že vám pomohou lépe čelit této nové výzvě!

V Plzeňském kraji se v poslední době slibně rozvíjí koordinace aktivit pro podporu nadaných. Nedávno byla v rámci projektu Smart akcelerátor II dokončena expertiza o stavu podpory nadaných v regionu a byly shromážděny příklady inspirativní praxe. Aktuálně se k tomuto tématu chystají dvě akce, které pořádá Krajská síť podpory nadání. Akce se uskuteční 8.3.2022 a 26.4.2022. V článku naleznete podrobnosti včetně odkazů pro přihlášení.

Na konci ledna uspořádalo české centrum Euroguidance velmi inspirující webinář na téma kariérových kompetencí neboli career management skills. Co jsou kariérové kompetence? Jak je můžeme měřit? A jak je rozvíjet? Na tyto i další otázky hledali odpovědi lektoři, kteří se touto problematikou zabývají - Martin Navrátil a Libor Komárek. V článku sdílíme odkazy na výstupy z této zajímavé akce.

V úterý 8.února se v on-line prostoru uskuteční zajímavá akce na téma wellbeingu dětí. Akci pořádá Finské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery. Obsahem webináře bude sdílení zkušeností ze spolupráce různých aktérů ve Finsku při podpoře wellbeingu tamních dětí. Bonusem akce je možnost procvičit se v cizím jazyce - webinář se odehraje v angličtině. V článku sdílíme pozvánku včetně odkazů pro přihlášení.

Aktuálně probíhá přihlašování na vzdělávací akce zaměřené na rozvoj duševního zdraví žáků a pedagogů. Seminářů bude několik, s různými tématy a všechny proběhnou ve druhém pololetí tohoto školního roku. Z nabídky si můžete vybrat jen některé akce nebo absolvovat celý kurz.. Všechny akce jsou pro pedagogy zdarma!

© 2019 Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, provozuje Regionální rozvojová agentura PK o.p.s, vytvořili v